Leren typen in WORD 1

Zet de juiste afbeelding bij het juiste zinnetjes.
Klik daarna op CONTROLEER