Het ei verhaal - de reis

Vul het juiste antwoord in.
En klik onderaan op kijkna.jpg

reis.JPG

Later r ze met de t. Eerst nam ze a van a mensen: van a haar ouders, haar b kinderen, haar m en haar l, van haar man, de k, de m en l van het volk. Hij w mee te gaan.

De t reed langs s bergen en een mooie v, over rails, langs t bezaaid met k, langs e vlakten en groene w, met hier en daar een prachtige e. Een keer zag ze een r overvliegen, een hert met een mooi g en een s paard.

Ze wuifde naar de a en bezocht de h plaatsen. Het was een f dat ze een lieve en b vrouw was.

Aan het e van de r kocht ze voor haar kinderen een l, popjes gemaakt van k en v p beeldjes. Voor haar ouders kocht ze een b, voor haar man lekkere m en a w, zoals een b en een z. Tenslotte kocht ze voor haar m een nieuwe t en een d. Toen kwam ze onmiddellijk terug.