Oefening 1 (in volgorde, met kleur):

Vorm het juiste getal.

Oefening 2 (door elkaar, met kleur):

Vorm het juiste getal.

Oefening 3 (door elkaar):

Vorm het juiste getal.

Oefening +

Oefening -

Oefening x

Oefening :

Rangschik de kommagetallen van klein naar groot.

Kommagetallen op rekenweb

Stuur het schip door de juiste locatie aan te duiden.