Oefeningen op

  • Spelling
  • Taalschat
  • Taalbeschouwing
  • Begrijpend lezen

Oefeningen op spelling (van Taalsignaal 6)

Werkwoorden (Spellingsmethode Taalleesland)

 

Spelling Tijd voor Taal (Spellingsmethode Tijd voor Taal)

  • Oefeningen op de woordpakketten
 

Galgje met spreekwoorden