Beoordeling

Informatie over het beroep

goed (25p)

voldoende (15p)

matig (10p)

De informatie over het beroep is zeer volledig, duidelijk en begrijpelijk opgeschreven.

Hier en daar was de informatie niet volledig.
Jullie hadden meer met eigen woorden moeten werken.

Het verhaal over het beroep was verwarrend. Ook zaten er nogal wat spellingfouten in. Soms leek het ook zo van het internet gekopieerd.

Informatie over het secundair onderwijs

goed (15p)

voldoende (10p)

matig (5p)

Het klopte helemaal precies wat jullie hadden genoteerd over de secundaire diploma’s en het vakkenpakket

Op een paar kleine foutjes na was alles in orde.

De informatie die jullie gaven is niet correct. Misschien hebben jullie de gegevens van de opleiding niet goed genoeg gelezen.

Gebruik afbeeldingen en/of filmpje(s)

goed (15p)

voldoende (10p)

matig (5p)

Op elke pagina is een passende afbeelding geplaatst. In jullie PowerPoint is ook minstens één filmpje opgenomen.

Op meer dan de helft van de pagina’s hebben jullie afbeeldingen gebruikt. Jullie hebben ook een passend filmpje gevonden.

Op minder dan de helft van de pagina’s is een afbeelding gebruikt. Er is ook geen filmpje.

Lay-out

goed (15p)

voldoende (10p)

matig (5p)

De PowerPoint ziet er over het geheel netjes, overzichtelijk en verzorgd uit.

Jullie PowerPoint ziet er behoorlijk uit. De lay-out per dia is echter nogal verschillend.

De PowerPoint ziet er een beetje rommelig uit. De dia’s hebben jullie niet mooi ingedeeld.