Opdracht

Maak een PowerPoint voorstelling over een historisch bekende persoon.
Om jullie toch al een beetje op weg te helpen stellen we jullie een aantal personen voor. Kies er 1 uit.
Adolf Sax
Mercator
Ambiorix
Merckx
Barack Obama
Mozes
Martin Luther King
Napoleon
Columbus
Neanderthaler ( de eerste mens)
Godfried Van Bouillon
Julius Caesar

Karel de Grote

Rubens
keizer Augustus
Toetanchamon
Leopold II
Vikingen
  • Zoals je ziet zijn een aantal personen in dezelde kleur verdeeld. Deze personen kwamen/komen uit dezelfde tijd. Uit welke tijd komen ze en waar ergens situeren ze zich in die tijd?

o Oudste tijd (van... tot 800 v Chr.)

o Oudheid (-800 v Chr. tot 500 na Chr. )

o Middeleeuwen (500 na Chr. tot 1500 na Chr.)

o De nieuwe tijd (1500 na Chr. tot 1800 na Chr.)

o De nieuwste tijd (1800 na Chr. tot 1945 na Chr.)

o Onze tijd (1945 na Chr. tot nu)
  • Wat heeft deze persoon gedaan (uitgevonden, geschilderd,...)?
  • Waarom is deze persoon een bekende historische persoon?


Maak je PowerPoint compleet door deze te illustreren met prenten en er een bijhorend filmpje of website bij te zoeken.