De Mexicaanse griep

Start

1. Opdracht 2. Verwerking 3. Infobronnen 4. Beoordeling 5. Afsluiting Leerkracht

 

Deze webquest levert in het totaal 100 punten op. De volgende items worden bekeken:

1) Lay-out: 20 punten
*Is het boekje verzorgd?
*Staat er niet teveel of te weinig tekst in?
*Zijn er voldoende marges rondom de tekst?
*Komt het geheel sober en rustig over?

2) Grammatica en spelling 20 punten = 10 punten voor grammatica en 10 voor spelling
*Klopt de zinsbouw?
*Staan er spelfouten in?
*Werd voldoende gebruik gemaakt van de spellingscontrole van de tekstverwerker?

3)Titel 10 punten
*Nodigt de titel uit om het boekje te lezen?
*Dekt de titel de lading?
*Is de titel origineel?


4) Inhoud met klemtoon op de zes vragen 30 punten = 5 punten per antwoord
*Kloppen de antwoorden op de zes vragen?
*Is het antwoord begrijpbaar voor kinderen en/of ouders?
*Is de inhoud volledig?

5) Gebruik van afbeeldingen 20 punten
*Passen de afbeeldingen bij de inhoud?
*Zijn er niet teveel of te weinig afbeeldingen?
*Zijn de afbeeldingen duidelijk?