De Mexicaanse griep

Start

1. Opdracht 2. Verwerking 3. Infobronnen 4. Beoordeling 5. Afsluiting Leerkracht

 

DOELGROEP: 3de graad basisonderwijs

VAKKEN: Begrijpend lezen, schrijven, Wereldoriëntatie: natuur

In het jaar 2009 wordt voor het eerst over de Mexicaanse griep gesproken. al snel spreekt men erover dat deze ziekte tot een pandemie kan leiden. Meer en meer komt dit virus dus in de media. In China worden zelfs scholen, publieke plaatsen gesloten. Ook de eerste Belgische slachtoffers worden uitvoerig in de media besproken. Gelukkig zijn er "maar" 2 dodelijke slachtoffers op oktober 2009. Overlijden aan alleen Mexicaanse griep is zeldzaam (bij sterfgevallen is vaak sprake van een combinatie met één of meerdere andere aandoeningen). Om grote paniek te vermijden wordt afgesproken om voorzorgsmaatregelen te nemen en deze ziekte te bespreken. Het spreekt vanzelf dat het eindresultaat van deze webquest, m.a.w. het foldertje, kan meegegeven worden met de leerlingen.

WAT MOETEN LEERLINGEN KUNNEN:

  • Ze moeten de basisvaardigheden van de computer beheersen
  • Ze moeten vlot kunnen werken met een tekstverwerker
  • Ze moeten gebruik kunnen maken van een browser en een zoekmachine

WAT LEERDEN DE LEERLINGEN:

Informatie verzamelen over een gegeven onderwerp, in dit geval Mexicaanse griep.
Beseffen dat dit een ernstige virus is.
Een informatief folder maken over de Mexicaanse griep.
Een aantal maatregelen opsommen die de Mexicaanse griep kunnen indijken.
Een persoonlijke (maar correcte) tekst schrijven aan de hand van gevonden informatie.
Passende afbeeldingen vinden bij een zelfgeschreven tekst.